Απόρρητο

Για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας  χρειαζόμαστε κάποια προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ). Δεσμευόμαστε πως τα στοιχεία αυτά δε πρόκειται να δημοσιοποιηθούν ή παραχωρηθούν για οποιοδήποτε λόγο σε τρίτους. Μόνη εξαίρεση σε αυτό μπορεί να υπάρξει εάν ζητηθούν από δημόσια αρχή.

 

 
Development - Hosting by 11 Digit Labs